Vještine za rukovoditelje

Kome je namijenjen?

Svima koji vode ljude ili timove – predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Upravljanje ljudima kao najbitnija vještina u današnjem poslovnom svijetu
 • Upravljanje znanjem vs.moći
 • Upravljanje usmjerenošću na zadatke i/ili usmjerenošću na odnose s ljudima
 • Prepoznavanje razine spremnosti zaposlenika na rad – 4 razine
 • Prilagođavanje upravljanja ljudima ovisno o spremnosti – situacijsko vodstvo
 • Komunikacijski tipovi zaposlenika – 4 tipa
 • Prepoznavanje tipova te prilagođavanje komunikacije
 • Važnost komunikacije u upravljanju ljudima
 • Motivacijski faktori i kako ih koristiti
 • Novac nije jedini motivacijski faktor
 • Prepoznavanje «zvijezda» i dodjeljivanje im novih odgovornosti
 • Rješavanje «nekvalitetne» radne snage – često oko 10% ukupnog broja radnika
 • Stvaranje organizacije koja uči, koja je pozitivna i koja je proaktivna
 • Upravljanje ljudima kao način povećanja profita i vrijednosti tvrtke
 • Stvaranje kvalitetne organizacijske kulture kao okNo headings found.vira upravljanje ljudima

Kome je namijenjen?

Svima koji vode ljude ili timove – predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Što je delegiranje i zašto je ključno?
 • Delegiranje kao jedna od najbitnijih menadžerskih vještina
 • Uspješno i neuspješno delegiranje
 • Ovlasti i odgovornosti
 • Kako odrediti koje zadatke treba delegirati
 • Proces delegiranja
 • Najčešći problemi prilikom delegiranja i kako ih riješiti
 • Kako riješiti problem – «Nitko to ne može bolje od mene odraditi»
 • Davanje veće odgovornosti zaposlenicima kao dodatni motivacijski faktor
 • Prednosti i nedostaci delegiranja
 • Upravljanje vremenom

Kome je namijenjen?

Predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Poslovno pregovaranje kao ključna kompetencija
 • Kada i kako pregovaramo?
 • Psihologija u pregovorima
 • Što je uspješno pregovaranje?
 • Strategije i taktike pregovaranja
 • Proces i faze pregovaranja
 • Osnovne greške prilikom pregovora
 • Komunikacijske vještine kod pregovaranja
 • Pregovaranje pisanim putem
 • Telefonsko pregovaranje
 • Što posebno izbjegavati kod pregovora
 • Neverbalna komunikacija – kako pročitati sugovornika
 • Razlike između žensko – muških pregovora
 • Kako postati vrhunski pregovarač?

Kome je namijenjen?

Predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima,voditeljima, poslovođama

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Što je odlučivanje
 • Kako donosite poslovne odluke ovisno o tipu ličnosti
 • Odlučivanje kao proces rješavanja problema
 • Vrste odlukaü Strateške, taktičke i operativne odluke
 • Programirane i neprogramirane odluke
 • Prednosti i mane individualnog u odnosu na grupno odlučivanje
 • Tehnike i metodeindividualnog odlučivanja
 • Vrste i problemi grupnog odlučivanja
 • Tehnike i metode grupnog odlučivanja
 • Prednosti i nedostaci grupnog odlučivanja
 • Koje su informacije bitne kod donošenja odluka
 • Načini ispitivanja alternativa
 • Ostale tehnike poslovnog odlučivanja (pareto, pmi, force field analysis itd)
 • Koje donošenje odluka možemo delegirati i zašto
 • Odlučivanje i odgovornosti

Kome je namijenjen?

Predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama, članovima tima

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Što je tim i koliko je bitan u organizaciji?
 • Tim vs.grupa ljudi
 • Vrste timova
 • Osnovne zakonitosti pravih timova
 • Komunikacijska pravila unutar tima
 • Uloge u timu
 • Kako izabrati članove tima i vođu tima
 • Vještine i osobnosti članova tima
 • Postavljanje pravila i ciljeva
 • Metode timskog odlučivanja – jake i slabe strane
 • Prednosti i nedostaci timskog rada
 • Kako na vrijeme prepoznati «loš tim» i od njega napraviti «dobar tim»
 • Rješavanja konflikata u timu
 • Kako uklopiti tim u organizaciju
 • Što čini uspješan tim?
 • Praktične vježbe

Kome je namijenjen?

Predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama, članovima tima

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Organizacijske promjene i razlozi (interni I eksterni)
 • Razumijevanje promjena u kompaniji
 • Planiranje promjena
 • Reaktivne vs. proaktivne promjene
 • Upravljanje promjenama kao važna menadžerska kompetencija
 • Vrste I kategorije poslovnih promjena
 • Uloga organizacijske kulture u promjenama
 • Načini I metode kako uspješno provesti promjene
 • Model 7S
 • Planiranje, komuniciranje i motivacija
 • Važnost i osnove komunikacije kod promjena
 • Reakcije na promjene i kako eliminirati negativne učinke
 • Implementacija promjene
 • Kako voditi tim/ljude kroz faze promjene
 • Otpor promjenama I razlozi
 • Upravljanje otporom zaposlenika
 • Utjecaj pojedinih struktura interesnih skupina
 • Strahovi koji umanjuju mogućnost promjene
 • Faze u rješavanju problema
 • Najčešće prepreke u hrvatskim tvrtkama
 • Kakav mora biti menadžer kako bi mogao provesti promjene
 • Kako stvoriti pozitivnu i inovativnu klimu, kako motivirati zaposlenike na prihvaćanje i provođenje
 • Promjena i implementiranje promjene
 • Praktične vježbe

Kome je namijenjen?

Predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama, članovima tima

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Što je stres i kako nastaje?
 • Dnevni vs.kroničan stres
 • Prepoznavanje stresnih situacija u poslovnom okruženju
 • Utjecaj stresa na tjelesno i psihičko zdravlje te radni učinak
 • Zašto je «biti pod stresom» nekima poželjno? I zašto je to krivo?
 • «Ako si flegmatičan oko neke situacije – nije ti stalo?» - i kako to izbiti iz glave
 • Razlozi zbog kojih smo dnevno na poslu pod stresom
 • Tehnike rješavanja stresa
 • Stvaranje radnog okruženja bez stresa
 • Zašto je važno kvalitetno upravljanje vremenom?
 • Hitno i bitno – slaganje prioriteta i delegiranje
 • Loše upravljanje vremenom kao česti uzrok stresa
 • Konflikti i kako ih riješiti?
 • Uzroci konflikata na poslu
 • Tehnike rješavanja konflikata
 • Tipovi ličnosti zaposlenika koji će se češće nalaziti u konfliktnim situacijama
 • Kako predvidjeti moguće konflikte
 • Način komunikacije kod konfliktnih situacija

Kome je namijenjen?

Predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama, članovima tima

Vrsta seminara

Trodnevni

Sadržaj

 • Uspješan vs. neuspješan projekt
 • Metodologija i koristi od uvođenja metodologije za vođenje projekata
 • Uloge u projektu; voditelj projekta vs menadžer
 • Interni I eksterni procesi inicijacije projekta
 • Predprojektna faza
 • Metode za selekciju projekta
 • Analiza isplativosti projekta
 • Najvažniji faktori uspjeha na početku projekta
 • Planiranje projekta: aktivnosti, rokovi, troškovi
 • Raščlanjivanje poslova – WBS
 • Korištenje gantograma i kritičkog puta
 • Raspored resursa i određivanje troškova
 • Budžetiranje projekta
 • Kreiranje plana upravljanja projektom
 • Alati i tehnike za upravljanje opsegom, rokovima i troškovima
 • Praćenje troškova i rokova i rješavanje kašnjenja
 • Upravljanje promjenama unutar projekta
 • Sastavljanje projektnog tima
 • Motivacija i nagrađivanje
 • Rješavanje sukoba i problema
 • Komunikacija na projektu
 • Upravljanje vremenom za voditelje projekta
 • Upravljanje projektnim rizicima
 • Zatvaranje projekta

Kome je namijenjen?

Predsjednicima uprava, direktorima, menadžerima, voditeljima, poslovođama, članovima tima

Vrsta seminara

Jednodnevni

Sadržaj

 • Što je motivacija i zašto je bitna na poslu
 • Što sve ljude motivira
 • Motivacijski faktori i kako se razlikuju
 • Kako prepoznati motivacijske faktore
 • Signali demotivacije i tehnike rješavanja
 • Komunikacija kao alat
 • Davanje povratne informacije
 • Kvalitetno postavljanje ciljeva
 • Pohvala kao najjači nematerijalni motivacijski faktor
 • Kako izreći kritiku i dalje imati motiviranje radnike
 • Utjecaj korporativne kulture na motivaciju
 • Problem našeg mentaliteta i utjecaj na motivaciju
 • Kako izbjeći da demotivirani menadžer ne prenese svoju demotivaciju na svoj tim
 • Situacijske vježbe

Newsletter

Prijavite se na edukativni newsletter Filan Artes