Komunikacija za rukovoditelje

Kome je namijenjen?

Svima

Vrsta seminara

Jednodnevni

Sadržaj

 • Što je sve komunikacija
 • Uspješna i neuspješna komunikacija
 • Što je poslovno komuniciranje
 • U čemu se razlikuje poslovna komunikacija od ostale komunikacije
 • Vrste komunikacije - verbalna, paraverbalna i neverbalna
 • Usmena, pismena i telefonska poslovna komunikacija
 • Najčešći problemi u poslovnoj komunikaciji i kako ih riješiti
 • Koje rečenice / riječi nikada ne koristiti
 • Izbjegavanje negativnih rečenica
 • Izražavanje kritike na pozitivan način
 • Kada birati koju vrstu komunikacije
 • Kakvu poruku šaljete i što želite poslati
 • FEEDBACK - Važnost povratne informacije
 • Faze davanja povratne informacije
 • Komuniciranje s poslovnom javnosti

Kome je namijenjen?

Svima

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Što je sve komunikacija
 • Uspješna i neuspješna komunikacija
 • Osnovne prepreke u komunikaciji
 • Usmena komunikacija i kada ju koristiti
 • Komunikacijski tipovi – pasivna i agresivna komunikacija
 • Spoznaja vlastitog komunikacijskog tipa i osnovnih prepreka u uspješnoj komunikaciji
 • Što je asertivnost?
 • Kako asertivnost rješava komunikacijske prepreke
 • Situacijske igre
 • Najčešće prepreke u pisanoj komunikaciji i kako ih riješiti
 • Kada je bolje koristiti pisanu komunikaciju od usmene
 • Telefonska komunikacija
 • Verbalna, paraverbalna i neverbalna komunikacija
 • Važnost paraverbalne komunikacija
 • Što naša neverbalna komunikacija govori o nema, a što čitamo o drugima
 • Kako uskladiti različite vrste komunikacije i poslati kvalitetnu poruku
 • Aktivno slušanje

Kome je namijenjen?

Svima

Vrsta seminara

Dvodnevni

Sadržaj

 • Komunikacija i kako sve komuniciramo
 • Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija
 • Usmena, pismena, telefonska komunikacija – razlike i izazovi
 • Stilovi ponašanja u komunikaciji
 • Pasivna, agresivna i pasivno-agresivna komunikacija
 • Koliko je nekad pasivnost opasnija od agresivnosti
 • Kako prepoznati komunikacijske tipove svojih zaposlenika
 • Koje su sve zamke ako ne vodite o tome računa
 • Što je asertivnost i koliko je bitna?
 • Kako naučiti biti asertivan?
 • Kako upravljati / surađivati s kolegama ovisno o njihovoj komunikaciji
 • Kako naučiti reći «NE» i ne osjećati grižnju savjesti
 • Tehnike asertivne komunikacije
 • Što su konflikti?
 • Tehnike rješavanja konflikata
 • Kvalitetna i transparentna komunikacija kod konfliktnih situacija
 • Dugoročno rješavanje konflikata – «ne trpati konflikt pod tepih»

Newsletter

Prijavite se na edukativni newsletter Filan Artes